La Vall de Gallinera

Per camins           de moriscos             i mallorquins            -LES RUTES -

 

MAPES per al telèfon mòbil DESCÀRREGA GRATUÏTA

Saber més de la Vall ...

 

Contacte

Vicent Morera moreravic@gmail.com

Juanjo Ortolà juanjo.ortola@gmail.com

 

Editor

 

Col·laboradors

 

Maquetació 

 

 

Capítol 2 - Breu història de la Vall de Gallinera

 

Báculo Pastoral de la Parroquial de Benisivá año 1762.
Arxius Parroquials de la Vall de Gallinera.

La història de la Vall de Gallinera ha estat clau per a forjar un paisatge i una gent, la cultura de la qual n’està influïda. Tot plegat, resten encara llacunes sobre els pobladors d’aquesta vall, però amb el que en coneixem podem tenir una idea del que som i d’on venim.

En aquest capítol fem un recorregut pels esdeveniments històrics coneguts més rellevants, des dels primers pobladors, fins al segle XX.