La Vall de Gallinera

Per camins           de moriscos             i mallorquins            -LES RUTES -

 

MAPES per al telèfon mòbil DESCÀRREGA GRATUÏTA

Saber més de la Vall ...

 

Contacte

Vicent Morera moreravic@gmail.com

Juanjo Ortolà juanjo.ortola@gmail.com

 

Editor

 

Col·laboradors

 

Maquetació 

 

 

Capítol 5 - El paisatge

 

Ombria de Benirrama. Cultius a la primavera.

El paisatge és allò que millor defineix un territori, allò que li dóna una identitat. Encara que quan sentim la paraula paisatge pensem en primer lloc en una barreja de relleu i de vegetació, hi ha molts altres aspectes que el condicionen.

Amb l’augment de la població i la necessitat d’obtenir més i més recursos sense moure’s gaire del territori en què vivien, els primers pobladors intensificaren la seua pressió sobre un medi que anirà canviant.

Podem diferenciar clarament diversos paisatges, però tots ells lligats i interconnectats, en cap cas aïllats.

Aquest capítol us mostra la flora i fauna de la Vall i els paisatges que la caracteritzen.