La Vall de Gallinera

Per camins           de moriscos             i mallorquins            -LES RUTES -

Saber més de la Vall ...

 

Contacte

Vicent Morera moreravic@gmail.com

Juanjo Ortolà juanjo.ortola@gmail.com

 

Editor

 

Col·laboradors

 

Maquetació 

 

 

 

Ressenyes

 

CARTELERA TURIA, núm. 2.462, 8-14 d'abril de 2011.

 

Llibret de Festes de Benialí. Agost 2011.

 

Revista SAÓ. Any XXXIV, núm. 364. Octubre 2011.

 

Revista FRONTISSA, núm. 22. Desembre 2011.

 

Revista ESPAI DEL LLIBRE, núm. 14. Tardor 2011.

 

Revista AGUAITS, núm. 30. 2011

 

Revista MÈTODE, núm. 72. Hivern 2011/12.